Ăn như thế nào để giảm cânerror: Alert: Content selection is disabled!!