Nên tập thể dục vào lúc nào để giảm cânerror: Alert: Content selection is disabled!!